DARMOWA DOSTAWA OD 50 PLN 606 596 718 30 DNI NA ZWROT

Regulamin Sklepu Internetowego Giacomo.pl

Właścicielem i organem prowadzącym sklep.giacomo.pl jest:


DESIGN MAN Sp. z o. o. Spółka Komandytowa
ul. Kopanina 54/56 
60-105 Poznań

Design MAN Sp. z o.o. sp.k. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000423999.
Design MAN Sp. z o.o. sp.k. posługuje się następującymi numerami identyfikacyjnymi:
NIP: 779-240-62-69
REGON: 302138897


I. Zamówienia - warunki realizacji

1. Sklep Internetowy www.giacomo.pl (dalej Sklep Internetowy albo Sklep) zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie www.giacomo.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu, za pośrednictwem Internetu.

2. Dział Obsługi Klienta Sklepu Internetowego funkcjonuje w dni robocze w godz. 8:00 - 16:00, pod numerem telefonu +48 606 596 718.  Opłata dla Klienta za połączenie z w/w numerem nie przekracza opłat za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

3. Dniami roboczymi są wszystkie dni w tygodniu za wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni uznawanych za święta ustawowo wolne od pracy na mocy ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

4. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie Internetowym przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.giacomo.pl. Klient po opcjonalnym zarejestrowaniu się i zalogowaniu, dokonuje wyboru odpowiedniego towaru, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „Dodaj do koszyka". Sklep Internetowy umożliwia proces zakupowy bez obowiązku rejestracji i logowania. Po zakończeniu wybierania towarów Klient przechodzi do części zwanej "Zamówienie". Przed zatwierdzeniem zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostarczenia zakupionych towarów, sposobu płatności za zamówienie oraz dodatkowo przy jego potwierdzeniu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

5. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia Klient zostanie poinformowany o głównych cechach świadczenia (zamówionych towarów), łącznej cenie za świadczenie wraz z podatkami, a także opłatach za transport i ewentualnych innych kosztach związanych z dostawą zakupionych towarów.

6. Przed złożeniem zamówienia Klient obowiązany jest potwierdzić, iż wie, że złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Do potwierdzenia składanego zamówienia Klient używa przycisku oznaczonego czytelnym napisem „Kupuję i płacę”.

7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 12:00, w soboty, niedziele i święta, realizowane są w najbliższym dniu roboczym.

8. Składając zamówienie Klient zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów z właścicielem Sklepu Internetowego (DESIGN MAN Sp. z o.o. sp.k. w Poznaniu).

9. Po zarejestrowaniu Klient otrzymuje na podany przez siebie adres wiadomość z linkiem potwierdzającym rejestrację i utworzenie konta na stronie internetowej www.giacomo.pl.

10. Klient ma również możliwość złożenia zamówienia bez konieczności uprzedniej rejestracji i logowania na stronie internetowej www.giacomo.pl. Do realizacji zamówienia wymaga się: dodania towaru do koszyka, wskazania sposobu odbioru i płatności, adresu zamieszkania oraz adresu e-mail i nr telefonu kontaktowego. Dalsza procedura zamówienia przebiega zgodnie z zapisami punktów 4 - 6 powyżej.

11. W zamówieniu (w koszyku), Klient wskazuje:
- zamawiany towar;
- adres, na jaki ma być dostarczony towar;
- adres e-mail oraz telefon kontaktowy;
- chęć otrzymania faktury VAT oraz dane firmy;
- sposób dostawy;
- sposób płatności.

12. Faktura VAT może zostać wystawiona wyłącznie, jeśli klient fakt ten zgłosi w momencie zakupu. W tym celu klient podczas składania zamówienia zobowiązany jest podać numer NIP oraz dane firmy, na które ma zostać wystawiona faktura. Zgodne jest to z ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520), która dodaje do „Ustawy o podatku od towarów i usług” punkt 5 do art. 106b. Ustawa weszła w życie z dniem 01.01.2020 r.

13. Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

14. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

15. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na podane konto email, automatycznie generowany przez Sklep, list elektroniczny ze szczegółami zamówienia, w tym w szczególności opisem przedmiotu zamówienia oraz łącznej cenie wraz z podatkami i kosztami dostawy. W/w list stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży towarów.

16. W przypadku braku w Sklepie Internetowym zamówionego towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w szczególności, gdy zakup towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca w terminie 5 dni od złożenia zamówienia poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o zaistniałych okolicznościach i przysługujących mu w takiej sytuacji uprawnieniach.
Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa, Klientowi przysługują następujące uprawnienia:

  1. anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia, a Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności);
  2. anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa i Klient zrezygnował z zamówienia, a Sprzedawca zwraca Klientowi część otrzymanej o niego płatności, odpowiadającą wartości anulowanej części zamówienia);
  3. podział zamówienia oraz ustalenie nowego terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie była możliwa (wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że zamówione towary zostaną dostarczone w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów dostarczenia towarów związanych z podziałem zamówienia);
  4. potwierdzenie zamówienia przez Klienta oraz ustalenie nowego terminu realizacji zamówienia.


II. Ceny towarów

1. Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego przy produkcie w chwili składania zamówienia przez Klienta.

3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie www.giacomo.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian (zmiany cen nie dotyczą zamówień złożonych przed wejściem zmian w życie).

III. Zamówienia - modyfikacje.

1. Klient ma prawo anulowania całości lub części zamówienia albo wprowadzenia zmian danych koniecznych do wystawienia faktury oraz wysyłki.

2. Anulowanie zamówienia może nastąpić do momentu wysyłki zamówionych towarów. Możliwość anulowania zamówienia nie narusza prawa Klienta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie VIII.1.

3. Anulowania zamówienia bądź jego zmian można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta mailowo (sklep@giacomo.pl), telefonicznie pod numerem +48 606 594 718 lub za pośrednictwem chata.

4. Klient otrzymuje na podane wcześniej konto e-mail potwierdzenie ze Sklepu o anulowaniu zamówienia bądź dokonanych zmianach.

IV. Formy płatności oraz rozpoczęcie realizacji zamówienia.

Zapłaty za towar, który ma być dostarczony na terenie Polski można dokonać:
- osobiście, gotówką, przy odbiorze zamówienia od pracownika Firmy Kurierskiej - realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta w chwili otrzymania dodatkowego ich potwierdzenia elektronicznego (kliknięcia w odpowiedni link) lub otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia,
- przelewem na konto - realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, w chwili wpływu należności na konto Sklepu Internetowego www.giacomo.pl
- za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych www.platnosci24.pl oraz PayU.

V. Wysyłka - czas realizacji zamówienia.

1. Czas realizacji zamówienia obejmuje czynności Sklepu od chwili przyjęcia zamówienia od Klienta do momentu przekazania paczki ze Sklepu do podmiotu realizującego dostawę. Dostawa nastąpi po terminie wynikającym z szacunkowego czasu realizacji zamówienia z magazynu Sklepu Internetowego, nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych. Czas realizacji całego zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych towarów.

2. Podany czas realizacji zamówienia dotyczy tylko dni roboczych.

3. Zamówione towary dostarczane są do Klienta wg cennika podanego na stronie  za pośrednictwem Firmy Kurierskiej DHL, DPD oraz InPost-Paczkomaty lub bezpłatnie do wybranego przez Klienta salonu należącego do sieci Giacomo Conti..
Istnieje możliwość wysyłki zamówionego towaru do wybranych Państw UE. W tym celu niezbędny jest kontakt z Dziełem Obsługi Klienta mailowo (sklep@giacomo.pl),  telefonicznie pod numerem +48 606 596 718 lub za pośrednictwem chata. w celu ustalenia indywidualnych kosztów wysyłki oraz możliwości technicznych wysyłki do wybranego kraju.

4. Zamówienia dokonane do godziny 12:00 w dni robocze wysyłane są tego samego dnia. W wyjątkowych sytuacjach przesyłka jest nadawana w następnym dniu roboczym.

5. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.

6. Czas dostawy zarówno w przypadku firmy kurierskiej DHL, DPD, InPost-Paczkomatów jest taki sam i wynosi 24-72h. Czas dostawy do salonu stacjonarnego wynosi 48-96h

7. Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski ustalany jest według cennika przewoźnika.

8. Koszty dostawy zamówionego towaru, za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL oraz Paczkomatów inPost, pokrywa Klient. Szczegółowa specyfikacja aktualnych  kosztów dostawy dostępna jest pod adresem https://giacomo.pl/do/pages/dostawa.

9. W trakcie odbioru przesyłki Klient ma prawo w obecności pracownika poczty/kuriera/pracownika sklepu sprawdzić stan techniczny przesyłki. Należy zwrócić uwagę na wszelkie uszkodzenia opakowania a w szczególności taśm zabezpieczających. Sporządzenie przy udziale pracownika poczty/kuriera/pracownika sklepu protokołu z opisem uszkodzeń przesyłki ułatwi Sklepowi rozpatrzenie składanej reklamacji.

10. Do każdego zamówionego produktu na podany przez klienta adres e-mail przesłany zostanie paragon elektroniczny lub e-faktura VAT(na wyraźne życzenie Klienta).
 

VI. Reklamacje

1. Sklep jest zobowiązany dostarczać rzeczy bez wad.

2. W przypadku, jeżeli zakupiony towar posiada wady, Klient może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, stosownie do postanowień Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

3. W przypadku, jeżeli zakupiony towar posiada wady, Klient obowiązany jest złożyć reklamację w Sklepie Internetowym.

4. Klient powinien przesłać reklamowany towar wraz z opisem wad do Sklepu (na adres podany w punkcie 8 poniżej). Reklamowany towar należy odesłać przesyłką pocztową ekonomiczną na koszt Sklepu.

5. Sklep ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji.

6. W przypadku uznania reklamacji złożonej przez Klienta, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące uprawnień przysługujących kupującym z tytułu rękojmi.

7. W przypadku, gdy Klient domaga się wymiany towaru a Sklep Internetowy nie posiada w Magazynie towaru podlegającego wymianie, Klient otrzyma zwrot należności za reklamowany towar w ciągu 7 dni roboczych od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

8. Reklamowany towar należy zwrócić na poniższy adres:
DESIGN MAN Sp. z o.o. Spółka Komandytowa;
ul. Kopanina 54/56; 60-105 Poznań.
z dopiskiem: REKLAMACJA – sklep internetowy

9. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Sklep oświadcza, iż żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta będącego konsumentem, przysługujących mu na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827) oraz Kodeksu cywilnego, a także innych przepisów bezwzględnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

VII. Gwarancja

1. W przypadku jeżeli na towar udzielona została przez gwaranta gwarancja jakości, jej warunki udostępniane są wraz z dostarczanym Towarem, w szczególności w postaci specjalnej ulotki albo zapisów zamieszczonych na opakowaniu albo bezpośrednio w dokumencie gwarancyjnym.

2. Klient obowiązany jest wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do towaru.

VIII. Uprawnienie Klienta będącego konsumentem do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

1. Klient będący konsumentem, może w terminie 30 dni odstąpić od zawartej ze Sklepem umowy na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów opisanych w dalszej treści niniejszego Regulaminu (rozdział IX. Koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy). W przypadku skorzystania przez Klienta z możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sklep wydaje towar, będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, a dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

3. Klient może odstąpić od umowy, składając Sklepowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu (FORMULARZ). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Prosimy o dołączenie do zwracanego towaru podpisanego formularza zwrotu stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu (FORMULARZ) oraz dołączanego każdorazowo do przesyłki.

5. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

6. Zakupiony towar należy odesłać na poniższy adres:
DESIGN MAN Sp. z o.o. Spółka Komandytowa.;
ul. Kopanina 54/56; 60-105 Poznań.
z dopiskiem: ZWROT – sklep internetowy .

Istnieje możliwość bezpłatnego zwrotu zakupionego towaru w każdym z salonów należących do sieci Giacomo Conti. Szczegółowy wykaz salonów wraz z adresami znajduje się na stronie: https://giacomo.pl/do/showrooms .
Mając na uwadze sytuację epidemiologiczną w kraju i na świecie, procedura zwrotu gotówki w salonach stacjonarnych sieci Giacomo Conti  zostaje chwilowo zawieszona.
Zwrot należności za zakupione produkty nastąpi tą samą drogą, którą wpłynęła wpłata na poczet zamówienia, w czasie nie dłuższym niż 14 dni od daty dostarczenia zwracanych towarów przez Klienta do salonu stacjonarnego Giacomo Conti.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sklepem na odległość nie przysługuje Klientowi, będącemu konsumentem, w odniesieniu do umów:
a)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (dot. maseczek ochronnych), jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

IX. Koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy 

1. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że warunkiem zachowania terminu na zwrot należności przez Sklep jest wskazanie przez Klienta kompletnych i prawidłowych danych umożliwiających zwrot należności przez sklep.

2. Sklep dokonuje zwrotu płatności w taki sam sposób, jakiego użył Klient do zapłaty, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

3. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sklepowi Internetowemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

6. Klient będący konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował klienta o konieczności poniesienia tych kosztów.

7. Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że Sklep nie poinformował Klienta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami ustawy o prawach konsumenta, w szczególności dotyczącymi sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu (patrz punkt VIII.3 powyżej).

X. Dane osobowe

1. Poprzez zamówienie złożone w Sklepie Internetowym, Klient wyraża zgodę na wprowadzenie swoich danych osobowych do bazy właściciela Sklepu Internetowego oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji zawartej umowy.

2. Klient podaje dane osobowe dobrowolnie, jednak brak zgody Klienta na przetwarzanie tych danych uniemożliwia realizację złożonego zamówienia.

3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie Internetowym.

4. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z polskim ustawodawstwem krajowym. Szczegóły zawarte są w Polityce prywatności (http://giacomo.pl/do/pages/politykaprywatnosci) i Polityce cookies (http://giacomo.pl/do/pages/politykacookies).

5. Klientom przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

6. Odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych ponosi Klient.

XI. Postanowienia końcowe.

1. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

2. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz elektronicznego paragonu lub e-faktury VAT.

3. W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań prosimy o kontakt na adres e-mail (sklep@giacomo.pl).

4. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu sprzedaży Klient zostanie poinformowany i poproszony o akceptację zmian przy najbliższym logowaniu na stronę www.giacomo.pl. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Sklep, nie krótszym jednak niż 7 dni od daty zamieszczenia ich na stronie www.giacomo.pl. Treść nowego regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.giacomo.pl w zakładce Regulaminy e-sklep. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili składania zamówienia.

Regulamin do pobrania tutaj.