606 596 718

Polityka Prywatności - Giacomo Conti

Definicje

Niniejszy dokument ma na celu przedstawienie zasad, na jakich chroniona jest prywatność osób korzystających ze Sklepu Internetowego "www.giacomo.pl". Wyrażenia użyte w niniejszym dokumencie, pisane wielką literą, posiadają następujące znaczenie:

Operator - Design Man Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Poznaniu (ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000423999

Serwis - grupa administrowanych przez Operatora powiązanych ze sobą stron internetowych, funkcjonujących pod adresem: www.giacomo.pl, dających możliwość kupowania produktów przez Internet

Użytkownik - podmiot korzystający z Serwisu na podstawie zasad opisanych w "Regulaminie Sklepu Internetowego www.giacomo.pl" w celu zakupu oferowanych w nim produktów

Dane Osobowe Użytkownika - informacje odnoszące się do osoby Użytkownika bądź jego preferencji, ujawniane przez Użytkownika dobrowolnie w momencie rejestracji w Serwisie, w trakcie korzystania z określonych funkcji Serwisu bądź udzielane przez Użytkownika w odpowiedzi na stawiane mu wyraźne i konkretne pytania

Ochrona Użytkownika

Operator jest obowiązany do ochrony prywatności Użytkowników. Dane Osobowe Użytkowników będą gromadzone i przetwarzane zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Niniejsza Polityka prywatności informuje o rodzaju gromadzonych Danych Osobowych Użytkownika, sposobie ich wykorzystania, ewentualnego udostępniania i przechowywania.

Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na warunki wynikające z niniejszej Polityki prywatności. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na warunki zawarte w niniejszym dokumencie, powinien zaprzestać korzystania z Serwisu.

Niniejszy dokument należy odczytywać przy uwzględnieniu regulacji zawartych w Polityce cookies (http://sklep.giacomo.pl/content/47-polityka-cookies).

Rodzaje gromadzonych Danych Osobowych Użytkownika

Operator gromadzi następujące dane:

 • imię i nazwisko Użytkownika,
 • adres pocztowy,
 • adres poczty elektronicznej (e-mail),
 • numer telefonu kontaktowego,
 • adres IP
 • informacje o przeglądarce Użytkownika

Przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika

Dane Osobowe Użytkownika są gromadzone i przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane w następujących celach:

 • zapewnienie Użytkownikowi prawidłowego dostępu do Serwisu
 • umożliwienie zakupu produktów oferowanych w Serwisie oraz ich dostarczenie na adres wskazany przez Użytkownika
 • ułatwienie realizacji usług dodatkowych dostępnych podczas korzystania z Serwisu
 • dostarczenie Użytkownikowi informacji o Serwisie i Operatorze, w tym również prowadzenie działań marketingowych
 • analizowanie skuteczności funkcjonowania Serwisu i jego ulepszanie, w szczególności w celu dostosowania do oczekiwań i zainteresowań Użytkownika

Udostępnianie Danych Osobowych Użytkownika

Dane Osobowe Użytkownika ulegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawem dozwolonych. Dane odnoszące się do osób fizycznych udostępniane są wyłącznie za jej wyraźną zgodą.

Operator będzie udostępniać Dane Osobowe Użytkownika:

 • na żądanie uprawnionych organów państwowych, w zakresie wynikającym z uzasadnionego żądania
 • w ramach obowiązujących procedur sądowych i arbitrażowych
 • w celu ochrony praw Operatora lub innych użytkowników Serwisu

Prawo użytkownika do kontroli przetwarzanych Danych Osobowych Użytkownika

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go Danych Osobowych Użytkownika oraz ich poprawiania.

Zabezpieczenie Danych Osobowych Użytkownika

Dane Osobowe Użytkownika będą bezpiecznie przechowywane w zasobach Operatora, z poszanowaniem norm bezpieczeństwa wymaganych przez prawo.

Obsługa Użytkowników

Pytania lub wątpliwości odnoszące się do Polityki prywatności Użytkownik może przesłać na adres poczty elektronicznej: sklep@giacomo.pl

Zmiany Polityki Prywatności

Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania według własnego uznania w dowolnym momencie zmian Polityki prywatności. Zmiana może dotyczyć całości lub części niniejszej regulacji.

Treść nowej lub zmienionej Polityki prywatności zostanie opublikowana na stronie internetowej Serwisu (www.giacomo.pl). O wszelkich zmianach Polityki prywatności Użytkownik zostanie poinformowany przy najbliższym logowaniu na stronę Serwisu. Zmiany Polityki prywatności wchodzą w życie w terminie określonym przez Operatora, nie krótszym jednak niż 7 dni od daty zamieszczenia ich na stronie Serwisu.