DARMOWA DOSTAWA OD 50 PLN 606 596 718 30 DNI NA ZWROT
SPRAWDŹ OTWARTE SALONY STACJONARNE >>

Regulamin promocji

REGULAMIN PROMOCJI:
„GARNITURY OD 199 PLN i 299 PLN” (zwany dalej: Regulaminem)

1. Organizatorem promocji „GARNITURY OD 199 PLN i 299 PLN” (zwaną dalej: Promocją) jest Giacomo Conti s.c. Z. Markowski, K. Olejniczak, ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznań, posiadająca numer NIP 779-22-90-766, REGON 300363880 (zwana dalej: Organizatorem).

2. Promocja obowiązuje we wszystkich podmiotach prowadzących działalność pod nazwą GIACOMO CONTI (zwaną dalej: Grupa Giacomo Conti), a lista salonów jest dostępna na https://giacomo.pl/do/showrooms. Promocja obowiązuje również w sklepie internetowym
mieszczącym się pod adresem: www.giacomo.pl.

3. Promocja obowiązuje od dnia 14.12.2018 r. do odwołania.

4. W Promocji może wziąć udział każdy Klient Grupy GIACOMO CONTI, (zwany dalej: Uczestnikiem). Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny.

5. Przedmiotem Promocji „GARNITURY OD 199 PLN i 299 PLN” jest możliwość skorzystania przezUczestnika w czasie trwania Promocji z rabatu obniżającego cenę produktów objętych Promocją.

6. Dostępność produktów może być różna dla każdego z salonów. W sklepie internetowym produkty objęte Promocją oznaczone są jako „Wyprzedaż”, a ich cena jest obniżona automatycznie - nie wymaga wpisywania specjalnego kodu, podczas dokonywania zakupu.

7.Towar zakupiony w Promocji w salonie stacjonarnym, można wymienić w terminie 7 dni od daty zakupu na inny produkt w tej samej cenie bądź tańszy. Wymiany można dokonać na podstawie nieuszkodzonego i czytelnego paragonu fiskalnego lub faktury VAT dokumentującego zakup towaru. Wymianie podlegać będzie jedynie towar pełnowartościowy, który nie nosi śladów użytkowania.

8. Od zakupionych w Promocji produktów w sklepie internetowym mieszczącym się pod adresem www.giacomo.pl, można odstąpić w terminie 14 dni od daty zakupu odsyłając zakupiony towar na adres: DESIGN MAN Sp. z o. o. Spółka Komandytowa ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznań. Zwrotowi podlegać będzie jedynie towar pełnowartościowy, który nie nosi śladów użytkowania.

9. Niniejsza promocja nie łączy się z innymi promocjami i zniżkami, a jeśli jednego produktu dotyczy więcej niż jedna promocja, to klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

10. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

11. Udział w Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

12. Treść Regulaminu jest dostępna w salonach stacjonarnych Grupy Giacomo Conti oraz na stronie internetowej www.giacomo.pl/regulaminpromocji.

13.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Niemniej jednak w takim przypadku nie może dojść do obniżenia praw nabytych przez Uczestników przed dniem dokonania zmiany.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.12.2018 r.

Regulamin do pobrania tutaj.