percent-image DRUGA SZTUKA -50%:    Zobacz >>

Regulamin Usług Korekt Krawieckich


1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi bezpłatnych korekt krawieckich przez firmę Giacomo Conti sp. z.o.o z siedzibą w Poznaniu ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto I Wilda dla miasta Poznań, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000619055, z kapitałem zakładowym: 10 000,00 zł, NIP 7792442816.

2. Każdy Klient może zapoznać się z niniejszym regulaminem na stronie www.giacomo.pl

3. Każdy Klient posiada prawo do skorzystania z usług bezpłatnych korekt krawieckich przez okres jednego roku od dnia zakupu towaru. Chcąc skorzystać z usługi bezpłatnych korekt krawieckich Klient zobligowany jest do okazania paragonu/faktury zakupu towaru.

4. Każdy klient upoważniony jest do skorzystania z bezpłatnych korekt krawieckich w dowolnym salonie Giacomo Conti, niezależnie od tego w którym salonie stacjonarnym (lub/czy stronie internetowej www.giacomo.pl) dokonał zakupu.

5. Usługa bezpłatnych korekt krawieckich dotyczy tylko towarów zakupionych w sieci Giacomo Conti.

6. W zależności od specyfiki danej korekty krawieckiej oraz natężenia pracy Krawcowej czas oczekiwania na wykonanie usługi może wynosić od 1 dnia do 20 dni. Czas realizacji ustalany jest z Klientem indywidualnie, a termin realizacji każdorazowo widnieje na potwierdzeniu zdania produktu w serwis. Firma Giacomo Conti nie ponosi odpowiedzialności za dłuższe okresy oczekiwania na korekty – zależą one bowiem od ilości korekt złożonych w danym okresie przez Klientów danego salonu.

7. Każdy Klient posiadający Kartę Stałego Klienta w sieci Giacomo Conti posiada pierwszeństwo wykonania rzeczonych korekt.

8. Każdy z salonów Giacomo Conti posiada indywidualną listę wykonywanych w ramach serwisu krawieckiego korekt krawieckich. Listy te znajdują w salonach stacjonarnych i określają możliwości ingerencji zatrudnionych tam Krawcowych w produkt.

9. Salon Giacomo Conti posiada prawo do odmowy wykonania danej korekty krawieckiej, jeżeli w osądzie Krawcowej, korekta ta uszkodzi, zdeformuje lub w inny niekorzystny sposób wpłynie na produkt. O możliwych negatywnych skutkach korekt krawieckich, Klient informowany będzie ustnie w salonie.

10. Klient na własną odpowiedzialność zleca wykonanie modyfikacji krawieckich w przypadku których Obsługa Salonu wyraziła obawę realizacji. W takiej sytuacji Klient ma obowiązek złożyć podpis na zleceniu korekty krawieckiej, przejmując tym samym odpowiedzialność za końcowy efekt korekty.

11. Wyrażając chęć skorzystania z oferty bezpłatnych korekt krawieckich, Klient ma obowiązek dostarczyć do wybranego przez siebie Salonu Stacjonarnego produkty w pełni czyste i świeże. Salon Giacomo Conti ma prawo odmówić przyjęcia towarów wytypowanych do korekty przez Klienta, w przypadku niespełnienia wyżej wymienionego wymogu.

12. Dokumentem potwierdzającym oddanie towarów w serwis korekty krawieckiej jest formularz korekty wydawany przez Salon Stacjonarny. Formularz ten zawiera informacje o rodzaju wykonywanych korekt oraz przewidywanej dacie i godzinie możliwości odbioru produktów przez Klienta. Za ostateczne potwierdzenie możliwości odbioru towarów przez Klienta uznaje się SMS z informacją, iż zamówienie oczekuje na odbiór. Wiadomość wysyłana jest przez Salon Stacjonarny dokonujący korekt krawieckich do Klienta na podany przez Klienta numer telefonu.

13. Po odbiór zdanego do serwisu krawieckiego produktu, Klient powinien zjawić się osobiście celem weryfikacji poprawności wykonania korekty. Warunkiem wydania korygowanego przez Salon Stacjonarny produktu jest okazanie przez Klienta otrzymanego wcześniej potwierdzenia przyjęcia towaru w serwis.

​14. Towary, które zostały dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta poprzez serwis korekt krawieckich nie podlegają prawu do odstąpieniu od umowy. W przypadku niezadowolenia Klienta z usługi korekty krawieckiej, Klient posiada prawo do zareklamowania usługi w dowolnym salonie Giacomo Conti w terminie do 2 lat od daty odbioru korygowanego towaru.